Gemeentelijke machtiging voor een praalwagen

Wat

Voertuigen, die worden gebruikt in het kader van folkloristische manifestaties (vb. praalwagen), mogen niet zomaar op de openbare weg rijden. De gemeente waar het voertuig start en de gemeente waar het voertuig aankomt, moeten eerst een schriftelijke machtiging geven. Er wordt geen machtiging verwacht van elke gemeente waar de praalwagen doorrijdt.

Wenst u dergelijke gemeentelijke machtiging te bekomen? Download onderaan het aanvraagformulier en de bijhorende bijlage.

Procedure

Download het aanvraagformulier, vul het volledig in en bezorg het aan team gemeenschap, Gemeenteplein 1, 1700 Dilbeek (kantooradres Castelhof, Molenstraat 102, 1700 Sint-Martens-Bodegem) of mail naar gemeenschap@dilbeek.be.

Na controle door de gemeentelijke diensten ontvangt u de machtiging van de burgemeester en gemeentesecretaris.

Met deze machtiging kunt u vervolgens naar het gemeentebestuur waar de praalwagen vertrekt. De gemeente van 'vertrek' moet er zich immers van vergewissen dat de gemeente van aankomst een machtiging verleende alvorens de hare te geven.

De lokale politie ontvangt een kopie van de machtiging.

Regelgeving

Het KB van 27 januari 2008 betreffende praalwagens regelt het verkeer op de openbare weg van voertuigen die in het kader van folkloristische manifestaties worden gebruikt.

Op 3 februari 2009 verscheen in het Belgisch Staatsblad een omzendbrief over de gemeentelijke machtiging die praalwagens toelaat gebruik te maken van de openbare weg.

Documenten