Minder verkeer, beter wonen

Het mobiliteitsbeleid in Dilbeek zet in op kernen en lokale wegen om de leefbaarheid en verkeersveiligheid daar te verhogen. Dit is geen beleid tegen de auto, wel tegen de auto op de verkeerde plaats. De grote autodruk in Dilbeek verdringt immers de voetgangers, de fietsers en het openbaar vervoer en heeft een negatieve impact op de leefbaarheid van bewoners. In het mobiliteitsplan van Dilbeek wordt ernaar gestreefd om dat verdringingseffect tegen te gaan op lokale wegen. In die zin wordt er ‘bottom-up’ gewerkt. De wegen van hogere categorie blijven het gemotoriseerde verkeer opvangen en waar mogelijk gebeurt dat vlotter. Op de lokale wegen type III, dat zijn de wegen van de laagste categorie (de woonstraten) verschuift de prioriteit van het gemotoriseerd verkeer naar voetgangers en fietsers.

Gemotoriseerd verkeer zonder herkomst of bestemming in deze straat (of een straat die enkel via deze straat bereikt kan worden) wordt als sluipverkeer beschouwd.

Het Dilbeekse mobiliteitsbeleid kiest er expliciet voor om het sluipverkeer op deze wegen tegen te gaan om zo de leefkwaliteit te garanderen in de verblijfsgebieden en de veiligheid voor fietsers en voetgangers te verhogen.

Minder verkeer, beter wonen, dat is dan ook waar we op inzetten in Dilbeek.

 

Om het sluipverkeer terug te schroeven werken we met de methodiek van de ‘kamers’. Deze kamers worden afgebakend door wegen van hogere categorie. In Dilbeek worden er 20 kamers onderscheiden (de autosnelwegen zijn geen grens van een kamer aangezien de lokale wegen daar niet op aansluiten, met uitzondering van de straten aantakkend op afrit 12):

Op basis van de ernst van het sluipverkeer wordt op dit moment kamer 12 als prioriteit aangepakt, met daarin als belangrijk aandachtspunt de Kattebroekstraat en de Berchemstraat.

We starten dus binnenkort met het terugschroeven van het sluipverkeer in de buurt rond de Kasterlindestraat en Kattebroekstraat.

De bedoeling is om het doorgaand verkeer in de Berchemstraat en (een deel van) de Kattebroekstraat tijdens de piekuren te verbieden:

  • van 6u30 tot 9u30 op werkdagen
  • van 15u30 tot 19u op werkdagen

Camera’s registreren tijdens deze uren alle doorrijdende wagens, wie toch doorrijdt, zal beboet worden.

De bewoners die op de trajectcontrole wonen, zullen nog steeds op elk moment van de dag hun straat in- en uit kunnen rijden.

De bewoners van enkele omliggende straten zullen een vergunning kunnen aanvragen om deze straten ook door te rijden tijdens de piekuren.

De uitvoering van het project laat nog even op zich wachten. Momenteel worden een aantal zaken heroverwogen om vervolgens voor te leggen aan de gemeenteraad.

Van zodra hierover meer concrete informatie beschikbaar is en een verdere timing gekend is, kan je hier de informatie terugvinden.

Vragen?

Heb je nog vragen? Stuur een mailtje naar openbareruimte@dilbeek.be of bel 02/451 68 50.