Minder verkeer, beter wonen

Klik hier om je vergunning aan te vragen

Mobiliteitsvisie

Beleid tegen de auto op de verkeerde plaats

Het mobiliteitsbeleid in Dilbeek zet in op kernen en lokale wegen om de leefbaarheid en verkeersveiligheid daar te verhogen. Dit is geen beleid tegen de auto, wel tegen de auto op de verkeerde plaats. De grote autodruk in Dilbeek verdringt immers de voetgangers, de fietsers en het openbaar vervoer en heeft een negatieve impact op de leefbaarheid van bewoners.

In het mobiliteitsplan van Dilbeek wordt ernaar gestreefd om dat verdringingseffect tegen te gaan op lokale wegen. In die zin wordt er ‘bottom-up’ gewerkt. De wegen van hogere categorie blijven het gemotoriseerde verkeer opvangen en waar mogelijk gebeurt dat vlotter. Op de lokale wegen type III, dat zijn de wegen van de laagste categorie (de woonstraten) verschuift de prioriteit van het gemotoriseerd verkeer naar voetgangers en fietsers.

Sluipverkeer

Gemotoriseerd verkeer zonder herkomst of bestemming in deze straat (of een straat die enkel via deze straat bereikt kan worden) wordt als sluipverkeer beschouwd.

Het Dilbeekse mobiliteitsbeleid kiest er expliciet voor om het sluipverkeer op deze wegen tegen te gaan om zo de leefkwaliteit te garanderen in de verblijfsgebieden en de veiligheid voor fietsers en voetgangers te verhogen.

Minder verkeer, beter wonen, dat is dan ook waar we op inzetten in Dilbeek.

Methodiek van ‘kamers’
 

Om het sluipverkeer terug te schroeven werken we met de methodiek van de ‘kamers’. Deze kamers worden afgebakend door wegen van hogere categorie. In Dilbeek worden er 20 kamers onderscheiden (de autosnelwegen zijn geen grens van een kamer aangezien de lokale wegen daar niet op aansluiten, met uitzondering van de straten aantakkend op afrit 12):

Op basis van de ernst van het sluipverkeer wordt op dit moment kamer 12 als prioriteit aangepakt, met daarin als belangrijk aandachtspunt en de Thaborstraat, De Bergen, Berchemstraat en Kasterlindenstraat.

Wat gaan we doen om het sluipverkeer te weren?

Vanaf 21 februari 2022 wordt doorgaand verkeer verboden in de Berchemstraat en in de Thaborstraat – De Bergen tijdens de piekuren op weekdagen (maandag tot en met vrijdag):

 • van 6.30 tot 9.30 uur
 • van 15.30 tot 19 uur

ANPR-camera’s (automatische nummerplaat herkenning) registreren tijdens deze uren alle doorrijdende wagens

 • in de Thaborstraat – De Bergen, tussen de Kattebroekstraat en de Kasterlindenstraat
 • in de Berchemstraat tussen de H. Moeremanslaan en de Palokestraat.

Wie toch doorrijdt, zal beboet worden (GAS-boet van 58 euro).

De bewoners van de Thaborstraat, De Bergen en de Berchemstraat die op de trajectcontrole wonen, kunnen nog steeds op elk moment van de dag hun straat in- en uitrijden. 

De bewoners van enkele omliggende straten kunnen een vergunning aanvragen om deze straten ook door te rijden tijdens de piekuren. 

De gemeenteraad van 21 december 2021 keurde de vergunningszone goed. Volgende straten liggen in deze zone:

 • Kerselaarstraat: tussen huisnummer 155/grens Sint-Agatha-Berchem en de Kasterlindenstraat
 • Kweepereboomlaan
 • ​Warmoezeniersstraat
 • Kasterlindenstraat: tussen de Kerselaarstraat en de Palokestraat
 • De Bergen: tussen de Palokestraat en de Thaborstraat
 • Bergring​
 • Thaborstraat: tussen de Bergen en de Kattebroekstraat
 • Eikelenbergstraat
 • Berchemstraat, vanaf huisnummer 67B tot aan de Palokestraat
 • Windmolenstraat
 • Moortebeekstraat
 • Palokestraat
 • Sleutelplasstraat
 • Marie-Henriettelaan
 • Kon. Elisabethlaan
 • Winkelveldstraat
 • André Waucquezlaan
 • Sint-Antoniuslaan
 • Marie-Louiselaan
 • Gh. De villierslaan

Ik woon/werk op het controletraject

Dan ben je uiteraard op elk moment welkom in je eigen straat.

Jouw woning of werkplek ligt op het traject, tussen 2 camera’s. Je rijdt het traject dus niet volledig door. De eerste camera die je passeert, zal jouw wagen registreren. Je wagen passeert de tweede camera niet. Je wordt dan niet geregistreerd als “doorgaand” verkeer.

Verwacht je bezoek? Dan hoef je niets te doen. De camera’s zullen jouw bezoek niet registreren als doorgaand verkeer.

 

Ik woon in de vergunningszone

Dan heb je recht op een vergunning om op elk moment het traject door te rijden. Per adres kan je 2 wagens vergunnen.

Een vergunning zal je vanaf 1 februari online kunnen aanvragen op deze pagina. Wil je hulp? Maak een afspraak met Openbare Ruimte via openbareruimte@dilbeek.be of bel 02/451 68 50.

Verwacht je bezoek? Je kan 3 nummerplaten registreren voor een vergunning. De wagens met deze nummerplaten kunnen dan op elk moment door. Deze nummerplaten van bezoekers kunnen vaste nummerplaten blijven, maar je kan deze nummerplaten ook steeds wijzigen.

Kreeg je onverwachts bezoek en reed dit bezoek tijdens de spitsuren door het traject? Je kan de nummerplaat achteraf ingeven. Dit moet wel op dezelfde kalenderdag ingevoerd worden. 

 

Ik werk in de vergunningszone

Als onderneming in de vergunningszone kan je de nummerplaten van de voertuigen ingeschreven op jouw onderneming vergunnen.

Werknemers kunnen zelf online een vergunning aanvragen mits voorlegging van een werknemersattest.

Adviseer je klanten om tijdens de spitsuren niet door het traject te rijden. Reed een klant toch door het traject, dan kan je als ondernemer de nummerplaat van deze klant achteraf ingeven. Dit moet wel op dezelfde kalenderdag gebeuren.

Werk je als huishoudhulp? Vraag aan de bewoner waar je je hulp biedt om je nummerplaat te vergunnen als vaste bezoeker.

 

Ik ga op bezoek bij iemand in het controletraject

Indien je op bezoek gaat bij iemand die op het controletraject woont, hoef je niets te doen.

Jouw bezoekplek ligt op het traject, tussen 2 camera’s. Je rijdt het traject dus niet volledig door. De eerste camera die je passeert, zal jouw wagen registreren. Je wagen passeert de tweede camera niet. Je wordt dan niet geregistreerd als “doorgaand” verkeer.

 

Ik ga op bezoek bij iemand in de vergunningszone

Indien je op bezoek gaat bij iemand in de vergunningszone, dan kan je gastheer/gastvrouw een vergunning aanvragen voor jou die dag.

Zonder vergunning ontwijk je best het controletraject en kies je een andere route. Reed je toch het traject door zonder vergunning? Je gastheer/gastvrouw kan jouw nummerplaat nog achteraf ingeven. Dit moet wel op dezelfde kalenderdag gebeuren. 

 

Ik ben zorgverstrekker met patiënten in de buurt

Als zorgverstrekker kan je voor jezelf een vergunning aanvragen. Hierbij voeg je ook het document ‘verklaring op eer zorgverlener’ toe.

Je kan vanaf 1 februari online via deze pagina je vergunning aanvragen.

 

Geen antwoord gevonden op je vraag?

Heb je nog vragen? Stuur een mailtje naar openbareruimte@dilbeek.be of bel 02/451 68 50.

Reglementen