Futurefarmers - A Harvest Festival for a New Peasant Movement

De kunstgroep Futurefarmers zaait op een veld een verzameling boerengranen samen met de vereniging 'Li Mestère'. Met 'De Groentelaar' zaait Futurefarmers hier een wild verspreide mix van tarwe en rogge, vergelijkbaar met die van het Pajottenland ten tijde van Bruegel. Hun project ‘Open Akker’ ontvouwt zich in drie bedrijven op een klein stuk land:  de zaaiers, de oogsters en ten slotte een Processie en een Feest om een Nieuwe Boerenbeweging te vieren die tot doel heeft de keten tussen de boeren en de koper van lokale producten - zoals brood - te verkorten.