Financiële tussenkomst in mutualiteitsbijdragen

Wat

De mutualiteit beheert de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering. Wanneer u uw mutualiteitsbijdrage niet kan betalen, kan u een financiële tussenkomst aanvragen bij het OCMW.

Procedure

U dient een afspraak te maken met een maatschappelijk werker van de sociale dienst om de aanvraag persoonlijk in te leiden.

De maatschappelijk werker voert een sociaal onderzoek naar uw familiale, sociale en financiële situatie.Uw dossier wordt vervolgens voorgelegd aan het Bijzonder Comité voor de sociale dienst. Het OCMW engageert zich om binnen de 30 dagen na uw aanvraag een beslissing te nemen.

Wat meebrengen

U kan uw financiële situatie aantonen door het volgende mee te brengen:

  • identiteitskaart
  • een overzicht van alle inkomsten (inkomsten van alle meerderjarige gezinsleden)
  • een overzicht van alle vaste en variabele kosten (huishuur, elektriciteit, water, telefoon, medicatie,...)
  • een overzicht van eventuele schulden
  • het huurcontract
  • originele factuur van uw mutualiteitsbijdrage