Financiële tussenkomst in de huurwaarborg

Wat

Wanneer u als kandidaat-huurder een geschikte huurwoning vindt, maar u niet genoeg geld hebt om de huurwaarborg te betalen, dan kunt u een tussenkomst in de huurwaarborg aanvragen.

Voorwaarden

  • U bent inwoner van de gemeente op het moment van de aanvraag

Procedure

U dient een afspraak te maken met een maatschappelijk werker van de sociale dienst om de aanvraag persoonlijk in te leiden. De maatschappelijk werker voert een sociaal onderzoek naar uw familiale, sociale en financiële situatie.

Uw dossier wordt vervolgens voorgelegd aan het Bijzonder Comité voor de sociale dienst.

Het OCMW engageert zich om binnen de 30 dagen na uw aanvraag een beslissing te nemen.

Wat meebrengen

U kan uw financiële situatie aantonen door het volgende mee te brengen:

  • identiteitskaart
  • een overzicht van alle inkomsten (inkomsten van alle meerderjarige gezinsleden)
  • een overzicht van alle vaste en variabele kosten (huishuur, elektriciteit, water, telefoon, medicatie,...)
  • een overzicht van eventuele schulden
  • het huurcontract dat door de eigenaar en de huurder getekend werd
  • aanvraagdocumenten voor een huurwaarborg, ingevuld door de eigenaar en de huurder

Bedrag

De tussenkomst is afhankelijk van uw inkomen, de huurprijs, eventuele schuldenlast,....