Financiële tussenkomst bij opname of verblijf in een woonzorgcentrum

Wat

Als u problemen hebt om uw verblijf in een woonzorgcentrum te betalen, dan kan het OCMW tussenkomen in de financiële kosten.

Als je problemen hebt om je verblijf in een woonzorgcentrum te betalen, dan kan je terecht bij het OCMW.

Het OCMW kan, wanneer het bevoegd is (wet van 02.04.1965), een​ tussenkomst verlenen in de verblijfskosten van woonzorgcentra indien een bewoner of kandidaat -bewoner over onvoldoende financiële middelen beschikt.

Het bedrag van deze tussenkomst is afhankelijk van de inkomsten van betrokkene en van de kosten van het woonzorgcentrum. Het OCMW komt tussen voor de kosten voor basis zorg- en dienstverlening. Daarnaast voorziet het OCMW een maandelijks gewaarborgd zakgeld (€ 100,94 sinds 01/09/2021). 

Het OCMW is wettelijk verplicht om de onderhoudsplicht van echtgenoot en kinderen toe te passen ingeval er een tussenkomst verleend wordt. Het OCMW vordert terug van onderhoudsplichtige kinderen in de eerste graad, van zodra zij over een minimuminkomen beschikken. Bij gehuwde kinderen wordt de onderhoudsplicht op beide partners toegepast.

Procedure

  • De maatschappelijk werker zal uw sociale en financiële situatie onderzoeken. U zal in de eerste plaats zo veel mogelijk uw eigen middelen moeten gebruiken om de kosten te betalen.
  • Als u kinderen hebt, onderzoekt de maatschappelijk werker ook de onderhoudsplicht.

Wat meebrengen

  • een overzicht van het volledig gezinsinkomen
  • een overzicht van de spaargelden
  • een kopie van uw identiteitskaart.
  • ​een kopie van het aanslagbiljet van de personenbelasting