Financiële tussenkomst bij hospitalisatiekosten

Wat

Hebt u kosten door hospitalisatie die niet terugbetaald worden door de mutualiteit of de hospitalisatieverzekering, dan kan u een aanvraag doen voor een financiële tussenkomst van het OCMW.

Procedure

U dient een afspraak te maken met een maatschappelijk werker van de sociale dienst om de aanvraag persoonlijk in te leiden. De maatschappelijk werker voert een sociaal onderzoek naar uw familiale, sociale en financiële situatie.

Uw dossier wordt vervolgens voorgelegd aan het Bijzonder Comité voor de sociale dienst.

Het OCMW engageert zich om binnen de 30 dagen na uw aanvraag een beslissing te nemen.

Wat meebrengen

U kan uw financiële situatie aantonen door het volgende mee te brengen:

  • identiteitskaart
  • een overzicht van alle inkomsten (inkomsten van alle meerderjarige gezinsleden)
  • een overzicht van alle vaste en variabele kosten (huishuur, elektriciteit, water, telefoon, medicatie,...)
  • een overzicht van eventuele schulden
  • het huurcontract
  • uw openstaande ziekenhuisfactuur