Erik Dhont - (Re)-constructie

Op een afgebakend stukje land doet Erik Dhont enkele ingrepen die de fauna en flora die hier vroeger aanwezig waren terug aantrekt. Vanuit een duurzame visie streeft Erik Dhont naar een maximaal resultaat met een minimale ingreep. De bestaande beekloop wordt verbreed waardoor het water zijn plaats terugkrijgt. Het vernatten van de omliggende zones heeft als doel de botanische wereld te verhogen. Een opeenvolging van open en gesloten zones verhoogt de dynamiek en zorgt voor oriëntatie-, zicht- en rustpunten tijdens de wandeling.