Duplicaat rijbewijs

Wat

U dient een duplicaat van uw rijbewijs aan te vragen in volgende gevallen:

  • bij verlies, diefstal of beschadiging van uw rijbewijs
  • wanneer de foto op uw rijbewijs niet meer gelijkend is 

Wat meebrengen

  • attest van verlies of diefstal van de politie (indien uw rijbewijs verloren of gestolen is)
  • uw oud rijbewijs (indien uw rijbewijs beschadigd is of de foto niet meer gelijkend is)
  • de foto en handtekening voor uw rijbewijs worden opgehaald via uw elektronische identiteitskaart. Is de foto of handtekening niet goed, kan er een nieuwe foto gescand worden of kan de handtekening opnieuw geregistreerd worden.
  • uw identiteitskaart