Dringende medische hulp voor mensen zonder wettig verblijf

Wat

Als vreemdeling zonder wettig verblijfsstatuut, hebt u recht op dringende medische hulp als u dringende medische zorgen nodig heeft. Het OCMW betaalt in dit geval uw kosten voor dringende medische hulp.

Voorwaarden

  • U hebt geen wettig verblijfsstatuut in België, u verblijft zonder papieren in België.
  • Uit een sociaal onderzoek blijkt dat u dringend medische zorgen nodig hebt.
  • U verblijft op het grondgebied van het OCMW.
  • U heeft geen eigen financiële middelen om de medische zorgen te betalen.

Procedure

  • U gaat eerst naar de huisarts en hij geeft u een attest Dringende Medische Hulp.
  • Met dit attest gaat u naar het OCMW van de plaats waar u gewoonlijk verblijft.
  • Het OCMW zal, na controle van de dringende medische hulp en het illegaal verblijf, een betalingsverbintenis meegeven.
  • Met deze medische kaart kunt u de ingreep of consultatie laten uitvoeren.

Als u ernstig ziek of gewond bent en heel dringend hulp nodig heeft, gaat u onmiddellijk naar een dokter of een ziekenhuis. Het OCMW bevoegd voor het grondgebied waar het ziekenhuis zich bevindt, moet dan gewaarschuwd worden en de behandelende arts moet een attest Dringende Medische Hulp opmaken. Daarna zal het OCMW eventueel nog een onderzoek doen naar de behoeftigheid.

U gaat naar uw arts. Deze geeft u een attest dringende medische hulp.

Vervolgens dient u zich aan te melden via het welzijnsloket van de sociale dienst, in de gemeente waar u woont, om de aanvraag persoonlijk in te leiden. Bij een eerste aanmelding zal u een afspraak krijgen bij de intaker. Deze voert een sociaal onderzoek naar uw familiale, sociale en financiële situatie.

Als u ernstig ziek of gewond bent en u dringend hulp nodig heeft, gaat u onmiddellijk naar een dokter of een ziekenhuis. Het OCMW, bevoegd voor het grondgebied waar het ziekenhuis zich bevindt, zal dan op de hoogte gesteld worden en de behandelende arts zal een attest Dringende Medische Hulp opmaken. Daarna zal het OCMW alsnog een sociaal onderzoek doen naar onder meer de behoeftigheid.

Uw dossier wordt vervolgens voorgelegd aan het Bijzonder Comité voor de sociale dienst. Indien u dit wenst, kan u vragen om gehoord te worden alvorens er een beslissing wordt genomen over uw hulpvraag. Het OCMW engageert zich om binnen de 30 dagen na uw aanvraag een beslissing te nemen.