Commissie gebiedsgebonden materies tem 2019

Print

De commissie gebiedsgebonden materies behandelt dossiers rond bijvoorbeeld openbare werken, mobiliteit, ruimtelijke ordening of patrimonium. 

Agenda en verslag