Bijzonder comité voor de sociale dienst

Het bijzonder comité van de sociale dienst, of eenvoudiger het sociaal comité genoemd, bestaat uit de voorzitter en acht leden.

Het comité vergadert tweemaal per maand achter gesloten deuren.

Het comité adviseert de raad voor maatschappelijk welzijn omtrent aangelegenheden in verband met het sociale beleid en neemt zelf beslissingen met betrekking tot alle individuele aanvragen tot het bekomen van financiële en materiële hulp, budgetbeheer, sociale tewerkstelling, kinderopvang, gezinszorg, poetsdienst, maaltijdbedeling, verblijf in een serviceflat, rusthuis of dagverzorgingscentrum, ...

Samenstelling

Zetelverdeling nieuwe legislatuur

Artikel 91 §2 van het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt dat de algemeen directeur de zetelverdeling voor het bijzonder comité voor de sociale dienst publiceert op de webtoepassing van de gemeente.

De zetelverdeling werd als volgt vastgesteld: