Managementteam gemeente

Print

Het managementteam van Groep Dilbeek is een overlegorgaan van personeelsleden, waarin elke stroom vertegenwoordigd is door zijn directeur. De burgemeester of een schepen die hij hiervoor aanduidt, kan de vergaderingen bijwonen als waarnemer.

Het managementteam zorgt voor de coördinatie van de verschillende stromen en teams en waakt over de kwaliteit van de werking. Het team is partner van het bestuur bij de beleidsvoorbereiding, de beleidsuitvoering en de beleidsevaluatie. Het bereidt beleidsdocumenten – meerjarenplan, rekening, organogram, rechtspositieregeling, … - voor.

Samenstelling:

Marianne Vanden Houte Algemeen directeur
Vanessa Rouquart Financieel directeur
Carolien De Ryck Directeur vrije tijd
Marianne Nijs Directeur welzijn
Sen Verdievel Directeur burgerzaken en wonen & ondernemen en openbare ruimte

e-mail: voornaam.naam@dilbeek.be

Binnen het managementteam zijn er twee functies die een specifieke taakinvulling hebben, namelijk de algemeen directeur en de financieel directeur.