Verzoekschriften en voorstellen van burgers

Verzoekschriften van burgers

Recht om een verzoekschrift in te dienen

Elke burger heeft het recht om schriftelijke verzoekschriften te richten aan de organen van het bestuur. De burger omschrijft het verzoek in een gemotiveerde nota, vergezeld van alle nuttige stukken.

Hoe een verzoekschrift indienen?

Het verzoekschrift moet schriftelijk worden ingediend bij de burgemeester met kopie aan het team secretariaat.

Voorstellen van burgers aan de raad

Recht om een voorstel in te dienen

Elke burger heeft recht om voorstellen op de agenda van de raad in te schrijven. De initiatiefnemers omschrijven hun voorstellen en vragen in een gemotiveerde nota en komen dit toelichten in de gemeenteraad. Ze voegen bij die nota eventueel alle nuttige stukken die de gemeenteraad kunnen voorlichten. 

Het voorstel wordt gesteund door ten minste 100 Dilbeekse inwoners, ouder dan 16 jaar.

Hoe een voorstel indienen?

Het voorstel moet schriftelijk worden ingediend bij de voorzitter met kopie aan het team secretariaat. Het moet de naam, voornamen, geboortedatum en woonplaats vermelden van iedereen die het verzoekschrift ondertekend heeft.

Termijn

Het voorstel moet minstens 20 dagen vóór de dag van de vergadering worden ingediend. Is dit niet het geval, wordt het geagendeerd voor de eerste daaropvolgende vergadering.

Document