Commissie gebiedsgebonden materies

Print

De commissie gebiedsgebonden materies behandelt dossiers rond bijvoorbeeld openbare werken, mobiliteit, ruimtelijke ordening of patrimonium. 

Data

  • 21.05
  • 12.11

Agenda en verslag

Samenstelling