Reglement op het gebruik en het vervoer van materiaal voor evenementen e.a.