Belastingen op het verstrekken van logies

Wat

Met ingang van 1 januari 2019 wordt een belasting geheven op het verstrekken van logies aan personen ouder dan 12 jaar in daartoe uitgeruste gelegenheden (hotels, bed and breakfasts, gastenkamers, vakantiewoningen en vakantielogies), zoals bedoeld in artikel 1 van het gemeentelijk belastingreglement op het verstrekken van logies.

Voorwaarden

Wie?

De belasting is verschuldigd door de natuurlijke- of rechtspersoon die een logiesverstrekkend bedrijf uitbaat.

Registerplicht

De uitbater houdt een register bij waarin per nacht het aantal verhuurde kamers of woningen én het totaal aantal logerende personen wordt vermeld. Dit register ligt steeds ter inzage in het logiesverstrekkend bedrijf ter controle en vermeldt de meest actuele stand (zie artikel 5 punt 1 van het gemeentelijk reglement).

Aangifteplicht

De belastingplichtige dient per kwartaal een aangifte in via onderstaand formulier, dat behoorlijk ingevuld en ondertekend, ten laatste 14 dagen na elk kwartaal van het aanslagjaar online moet verstuurd worden naar wonenenondernemen@dilbeek.be.

Aangifteformulier

Bedrag

De belasting wordt vastgesteld op € 2,5 per persoon per overnachting en per persoon vanaf 12 jaar.