Belasting op de verkoop van afvalzakken

Print

Tarieven

  • kleine huisvuilzakken: € 1 per zak
  • grote huisvuilzakken: € 1,50 per zak
  • PMD-zakken: € 0,13 per zak