Bekendmakingen

Openbaar onderzoek: Op weg naar circulair bouwen

Openbaar onderzoek digitale atlas onbevaarbare waterlopen

Gemeentelijke verordening ‘Kwaliteitsvol wonen’ Dilbeek

MER-screeningsnota

Ontwerp toegankelijkheidsregeling publieke consultatie - Steenvoortbeek

Voor natuurgebied Steenvoortbeek, op grondgebied van de gemeente Dilbeek werd door het agentschap voor Natuur en Bos een toegankelijkheidsregeling opgemaakt. Hierin wordt de toegankelijkheid voor bezoekers omschreven. Het dossier digitaal inkijken kan op https://www.natuurenbos.be/toegankelijkheid/toegankelijkheidsregelingen-...

Gedurende de periode van 29/07/2021 tot en met 30/08/2021 kunnen opmerkingen en/of bezwaren schriftelijk worden ingediend:

  • Via mail: aves.vbr.anb@vlaanderen.be  
  • Via post: Agentschap voor Natuur en Bos, Adviezen en Vergunningen (AVES), Diestsepoort 6 bus 75 te 3000 LEUVEN

Kennisgeving/ontwerp-MER Vlaams Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2023-2027

Het Departement Landbouw en Visserij heeft de procedure opgestart voor het opstellen van het plan-MER voor het Vlaams Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2023-2027. Daarbij werd ervoor gekozen de voorgestelde methodologie, die in de kennisgeving wordt beschreven, al verder uit te werken tot een ontwerp-MER.  Het Team Mer verklaarde de kennisgeving/ontwerp-MER van dit dossier volledig op 13 juli 2021.

De periode van terinzagelegging van de kennisgeving/ontwerp-MER loopt van 30 juli 2021 tot en met 29 augustus 2021

De kennisgeving kan door op onderstaand kader te klikken worden geraadpleegd en kan ook komen worden ingekeken aan het loket van de gemeentelijke dienst Wonen & Ondernemen.

U kunt een afspraak bij Wonen & Ondernemen maken. Een afspraak maken is momenteel verplicht!

De volledig verklaarde kennisgeving kan tijdens de periode van terinzagelegging eveneens via de volgende kanalen kan worden geraadpleegd:

Portaal inspraak in het Beleidsdomein Omgeving Vlaanderen

Coronavirus - COVID-19

Planologisch attest

Onderzoek tot milieueffectrapportage van de aanvraag tot planologisch attest voor Thermen Dilbeek

Onderzoek tot milieueffectrapportage - planologisch attest voor Thermen Dilbeek

Voor Thermen Dilbeek, gelegen in de Kattebroekstraat 290, is een planologisch attest in opmaak. De aanvraag tot planologisch attest komt in aanmerking voor een onderzoek tot milieueffectrapportage, waardoor er een screeningsnota werd opgesteld.

Op basis van deze screeningsnota heeft het Team Mer van de Vlaamse Overheid op 7 september 2020 beslist het dat het plan geen aanleiding geeft tot aanzienlijke negatieve milieugevolgen en dat de opmaak van een plan-MER niet nodig is. De screeningsnota en de beslissing kunnen geraadpleegd worden op www.omgeving.vlaanderen.be/mer-dossierdatabank (dossiernummer SCRPL20016) en bij de dienst Wonen & Ondernemen.

Beleidsplan Ruimte Vlaams-Brabant

Stroomgebiedbeheerplannen