Bekendmakingen

Verbod op vuurwerk

Vogelgriepvirus

Coronavirus - COVID-19

Planologisch attest

Onderzoek tot milieueffectrapportage van de aanvraag tot planologisch attest voor Thermen Dilbeek

Onderzoek tot milieueffectrapportage - planologisch attest voor Thermen Dilbeek

Voor Thermen Dilbeek, gelegen in de Kattebroekstraat 290, is een planologisch attest in opmaak. De aanvraag tot planologisch attest komt in aanmerking voor een onderzoek tot milieueffectrapportage, waardoor er een screeningsnota werd opgesteld.

Op basis van deze screeningsnota heeft het Team Mer van de Vlaamse Overheid op 7 september 2020 beslist het dat het plan geen aanleiding geeft tot aanzienlijke negatieve milieugevolgen en dat de opmaak van een plan-MER niet nodig is. De screeningsnota en de beslissing kunnen geraadpleegd worden op www.omgeving.vlaanderen.be/mer-dossierdatabank (dossiernummer SCRPL20016) en bij de dienst Wonen & Ondernemen.

Riolerings- en wegenisdossier

Captatieverbod Vlaams-Brabant - opheffing

Inventaris van het bouwkundig erfgoed in de provincie Vlaams-Brabant

Beleidsplan Ruimte Vlaams-Brabant

Stroomgebiedbeheerplannen