Bekendmakingen en reglementen

Reglementen en verordeningen van de gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen en van de burgemeester moeten worden bekendgemaakt. Ook stedenbouwkundige aanvragen of milieuvergunningsaanvragen worden bekendgemaakt.