Attest van immatriculatie

Wat

Een attest van immatriculatie is een voorlopige Belgische verblijfsvergunning voor niet-EU burgers, die een procedure tot lang verblijf opstarten of een asielaanvraag hebben ingediend.

Zij verkrijgen deze vergunning in afwachting van een definitieve uitspraak door de bevoegde diensten van DVZ over hun verblijf.
Dit attest is ook gekend als de 'oranje kaart'.

De attesten van immatriculatie zijn geen verblijfstitels maar verblijfsdocumenten, waarmee men niet vrij mag reizen binnen de Schengenzone.

Procedure

Als de vreemdeling recht heeft op een attest van immatriculatie levert de dienst Burgerzaken (ticket vreemdelingen) dit af.

De geldigheidsduur is afhankelijk van de procedure en het doel van het verblijf en varieert van 1 maand tot 9 maand. Het attest van immatriculatie is in bepaalde gevallen verlengbaar.

Voor de aanmaak/afgifte is er 1 pasfoto vereist.