ARCHICULTUURWANDELING

  • Startpunt: cultuurcentrum Westrand of Zwembad Dilkom
  • Afstand: 8 km (lange wandeling) of 3,7 km (verkorte wandeling met start aan cc Westrand) of 4,8 km (verkorte wandeling met start aan Dilkom)
  • Parkeermogelijkheid aan de startpunten
  • Stedelijke wandeling met verborgen stukjes natuur
  • Geschikt voor all-terrain kinderwagens

Met de archicultuurwandeling treed je in de sporen van Sint-Alena, een Dilbeekse volksheilige en martelares. De wandeling combineert interessante architectuur, erfgoed én verborgen stukjes natuur. En dat in het centrum van Dilbeek. Je start in het hart van Dilbeek waar verschillende plaatsen en
gebouwen verwijzen naar de Heilige Alena. Vervolgens kom je in de Kaudenaardewijk langs de Alenakapel en de beschermde Lindedreef waar Alena volgens de legende vermoord werd.

Na WO I was er nood aan bouwgronden en familie de Viron en andere grondeigenaren verkavelden hun gronden. Zo ontstond de Kaudenaardewijk tussen 1920 – 1930. De landelijke rust trok rijke Brusselaars én kunstenaars aan. Vandaag tref je er opgeknapte villa’s aan waar de interbellum- en balneaire architectuur sterk aanwezig is. In de Brusselmansstraat wandel je langs het huis van kunstschilder Jean Brusselmans (n° 4) en woningen geïnspireerd op de Duitse Bauhaus (n° 22 en 24). In de Schilderkunstlaan vind je enkele Gesamtkunstwerken, waarbij huizen van kop tot teen in eenzelfde stijl ontworpen zijn. Ook Jacques Brel woonde hier, op nummer 21. Merk ook de modernistische H. Theresiakerk op met haar art-deco toren die in de jaren ’30 gebouwd werd.

In dezelfde periode bouwden “les Foyers Collectifs” een volledige nieuwe wijk genaamd Bon Air te Anderlecht met huizen en gemeenschapsvoorzieningen voor arbeiders. De straatnamen verwijzen naar het geloof in de toekomst, zoals de Gezondheidsstraat, de Vruchtbaarheidslaan en de Geluksstraat. Langsheen de Broekbeek wandel je terug richting centrum Dilbeek. Bewonder het Kasteel de Viron vanuit een ander oogpunt en wandel terug naar het startpunt via de Alenatoren, één van de vijf torens van de oorspronkelijke stenen waterburcht uit de 14de eeuw. Het Koetshuis en de Kasteelhoeve aan de overkant van de straat werden ontworpen als decor voor het kasteel van baron de Viron. Tijdens de 2e wereldoorlog waren hier een “laiterie” en brouwerij gehuisvest, later werd een gedeelte omgebouwd tot rusthuis en nu, na een grondige renovatie, zijn hier gemeentelijke diensten gehuisvest.