Algemene info

Vrije tijd Dilbeek beschikt over vestigingen met sportzalen, vergaderlokalen, grote zalen met keukens, auditorium, repetitieruimte, theaterzalen, … die gebruikt kunnen worden bij voorkeur voor allerlei socio-culturele en sportieve activiteiten.

We werken met 2 gebruikscategorieën: Dilbeekse verenigingen of inwoners behoren tot categorie A alsook verenigingen buiten Dilbeek die een socio-culturele of sportieve activiteit organiseren met een open karakter voor alle Dilbekenaren. Binnen categorie B behoren alle bedrijven en privéfeesten.

  • Alle zalen kunnen maximum 1 jaar en minimum 1 week vooraf gereserveerd worden, uitgezonder de sportzalen en theaterzalen. Privéfeesten kunnen pas maximum 6 maanden op voorhand gereserveerd worden.
  • Alle zalen worden per uur verhuurd. Elk begonnen uur telt voor een volledig uur.
  • Een optie wordt 10 werkdagen aangehouden, nadien vervalt ze.
  • De huurder volgt de voorschriften inzake de auteursrechten, billijke vergoeding en accijnzen
  • De huurder dient beroep te doen op zijn eigen verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en/of zelf een bijkomende verzekering afsluiten
  • Reserveren van een locatie gebeurt via formulier op site