Aanvragen van een goedkope energielening

Wat

De Vlaamse overheid verstrekt goedkope energieleningen voor energiebesparende maatregelen aan bepaalde doelgroepen. 3Wplus Energie kent als energiehuis voor de gemeente Dilbeek de energieleningen toe.

De lening kan voor een maximaal bedrag van 15 000e met een looptijd van maximaal 10 jaar aan een JKP(jaarlijks kostenpercetage ) van 0%.

Voor welke werken?

- dak- of zoldervloerisolatie;

- hoogrendementsbeglazing (ook in deuren en poorten);

- muurisolatie;

- vloerisolatie;

- luchtdichting en blowerdoortest (enkel in combinatie met andere maatregelen);

- energiezuinig ventilatiesysteem;

- zuinige verwarmingsinstallatie;

- zonnepanelen (pv) op voorwaarde dat het dak goed geïsoleerd is en er geen enkel glas meer is;

- zonneboiler of een ander zuinig systeem voor sanitair warm water;

- relighting of relamping (voornamelijk in de gemene delen van een appartementsgebouw);

- energieaudit (enkel in combinatie met andere maatregelen);

- energiezuinige huishoudtoestellen (enkel voor de sociale doelgroep nadat een energiescan de nood tot vervanging heeft aangetoond).

Voorwaarden

De woning moet dienst doen als hoofdverblijfplaats.

  • personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van ziekenfonds (klevertje eindigt op 1)
  • huishoudens met een jaarlijks bruto belastbaar inkomen lager of gelijk aan € 18.363,39 verhoogd met € 3.399,56 per persoon ten laste
  • personen die in schuldbemiddeling zitten en die hun verwarmingsfactuur niet kunnen betalen
  • personen die het OCMW begeleidt omdat ze de facturen voor gas en elektriciteit niet kunnen betalen
  • eigenaars die hun woning verhuren via een SVK (sociaal verhuurkantoor) aan mensen uit deze doelgroep
  • beschermde afnemers
  • gezinnen met een gezamenlijk belastbaar inkomen van maximaal 30.640 euro (er wordt gekeken naar het inkomen van 3 jaar terug -> aanslagbiljet 2015-2016)