‘Ontmoeten, doet goed’ actie

‘Ontmoeten’ is het thema waarrond de welzijnsraad Dilbeek de komende jaren wil werken. De bedoeling is om met een leuke partytent in Dilbeek rond te trekkend op verschillende evenementen, actief mensen te gaan inspireren en organisaties  die positieve acties ondernemen te ondersteunen. De welzijnsraad zelf zal de tent gebruiken om welzijn, leefbaarheid, ontmoeting, … onder de aandacht te brengen en om mensen te inspireren en te stimuleren om aan positieve acties in hun eigen buurt of wijk mee te werken.

Het is binnen dit kader dat de welzijnsraad een partytent heeft laten ontwerpen.  Adviesraden, verenigingen, buurten en wijken, oudercomités, … die een activiteit organiseren die past binnen deze filosofie, kunnen gebruik maken van deze partytent.