Grote verkeershinder in Brusselstraat na waterlek

Print

Door een waterlek in de buurt tussen de Draaiberg en de Bekkerzeelstraat is er ernstige verkeershinder te verwachten de Brusselstraat tussen Groot-Bijgaarden en Sint-Ulriks-Kapelle.

Farys heeft de nodige vaststellingen gedaan om de ernst van de situatie in te schatten en laat weten dat de herstelling minstens een week in beslag zal nemen. De nabijgelegen gasleiding van Fluxys is niet in gevaar, er kan dus snel gestart worden met de werken, maar de precieze duur is niet te voorspellen.

Na eerste vaststellingen is beslist dat de straat niet volledig dient te worden afgesloten maar slechts aan een kant. Er zal vanaf maandag 7 januari daarom gewerkt worden met een verkeerslichtensysteem om het verkeer beurtelings in een rijrichting door te laten. Dat zal onvermijdelijk hinder met zich meebrengen. Zwaar vervoer dient een omleiding te volgen, bussen van De Lijn mogen wel door.

De werken zullen langer dan een week duren. Farys wil eerst een grondige inspectie doen om mogelijk andere problemen te detecteren. Dan gaat men over tot een gedeeltelijke vervanging. Een exacte timing is dus nog steeds niet mogelijk, gelet op de inspectie die moet gebeuren en de resultaten daarvan.

Het lek werd veroorzaakt door een verkeerde manipulatie tijdens onderhoudswerken. Die gebeurden naar aanleiding van het omkeren van de toevoerrichting van het water in de leidingen van het hoofdnet. Dat zal binnenkort immers vanuit het noorden komen in plaats van vanuit het zuiden.