Directeur vrije tijd voor de vzw’s Cultuur & Samenleven en Sport & Gezondheid

Print

A8a-A8b (barema gemeente/OCMW) - Contract onbepaalde duur – voltijds

Zin om mee richting te geven aan het vrije tijdsbeleid en heb je een hart voor openbare besturen?
Dan ben jij misschien de geknipte directeur voor de stroom vrije tijd.

Functieomschrijving

De directeur vrije tijd is halftijds personeelslid van de EVA-vzw Cultuur & Samenleven Dilbeek en halftijds van de EVA-vzw Sport & Gezondheid Dilbeek. Hij/zij rapporteert enerzijds aan de vzw-organen en anderzijds aan de gemeentesecretaris (algemeen directeur).

De directeur vrije tijd is lid van het managementteam van Groep Dilbeek.

De functie omvat in hoofdzaak:

 • Bijdragen aan het definiëren van strategisch beleid: volgen van en anticiperen op maatschappelijke en wettelijke ontwikkelingen met betrekking tot lokale besturen en tot vrijetijdsaspecten, input voor strategie leveren en beleid voorbereiden, formeel overleg met bestuursleden opzetten, organiseren van (burger)participatie en context creëren voor co-creatie,..
 • Vertalen van beleid en strategie door organisatieprincipes in het beleid van de stroom vrije tijd te integreren, integratie-bevorderende maatregelen in functie van de evolutie naar 1 EVA-vzw nemen,..
 • Initiëren, (laten) uitwerken, implementeren en monitoren van beheersmechanismen door werkingsmodellen en organisatiestructuren te ontwikkelen en te definiëren in functie van de coherentie van de stroom, proces/projectmanagementsystemen en – methodes aanreiken,..
 • Leiden, coachen en coördineren: gesprekken met medewerkers voeren, overleg initiëren, de waarden en het organisatiekompas laten leven,..

We zoeken iemand die naast een brede algemene ontwikkeling en voeling met de actualiteit vertrouwd is met de vrijetijdsmaterie, met veranderingsmanagement en met de principes van  innovatieve arbeidsorganisatie.

Profiel

 • Je bent verbindend en gericht op een open en brede samenwerking
 • Je bent een coach en je weet anderen te inspireren
 • Je bent sterk in communicatie en beïnvloedingsvaardigheden

Voorwaarden

 • Je beschikt over een diploma dat toegang geeft tot niveau A: ofwel een masterdiploma, ofwel een einddiploma van universitair onderwijs, ofwel een einddiploma van hoger onderwijs van 2 cycli dat gelijkgesteld werd met universitair onderwijs.
 • Je hebt minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring in management.
 • Je voldoet aan de algemene toelatings- en wervingsvoorwaarden
 • Je slaagt in een selectieprocedure (schriftelijke proef op maandag 4 juni 2018 en mondelinge proef op zaterdag 16 juni 2018)

Wij bieden

 • Een contract van onbepaalde duur
 • Verloning volgens barema A8a-A8b (minimum geïndexeerd jaarsalaris: € 50620,35)
 • Flexibele werkuren
 • Maaltijdcheques
 • Opleidingsmogelijkheden
 • Gratis hospitalisatieverzekering
 • Fietsvergoeding
 • Relevante anciënniteit (zowel privé als overheid) wordt meegerekend

Plaats tewerkstelling: Westrand – Kamerijklaan z/n – 1700 Dilbeek.

Interesse?

Bezorg het sollicitatieformulier samen met een kopie van het vereiste diploma en een recent uittreksel uit het strafregister (model 1- niet ouder dan 3 maanden) via e-mail aan sollicitatie@dilbeek.be en dit uiterlijk op 27 mei 2018. (De ontvangstdatum van het e-mailbericht geldt als bewijs)

Vragen? Contacteer Sofie De Weer, sofie.deweer@dilbeek.be, 02/451.68.90

Bijlagen