Managementteam OCMW

Print

Het managementteam vervult de rol van informeel overlegorgaan. 

Het managementteam zorgt voor de nodige coördinatie tussen de OCMW-diensten bij de beleidsvoorbereiding, de uitvoering en de evaluatie ervan. Het bewaakt de eenheid in de werking, de interne communicatie en de kwaliteit van de organisatie.

De wijze waarop de algemeen directeur en de andere leden van het managementteam samenwerken met de bestuurlijke organen (Raad, Vast Bureau, Voorzitter, Bijzondere Comités) wordt vastgelegd in een afsprakennota.