Managementteam gemeente

Print

Het managementteam is het hoogste overlegorgaan binnen de structuur van de gemeentelijke diensten. Het managementteam bestaat uit de algemeen directeur, de financieel beheerder en de sectorcoördinatoren. Het managementteam ondersteunt de coördinatie van de gemeentelijke diensten bij de beleidsvoorbereiding, de beleidsuitvoering en de beleidsevaluatie. Het managementteam bewaakt de eenheid in de werking, de kwaliteit van de organisatie en de werking van de gemeentelijke diensten, alsook de interne communicatie.