Organisatie

Print

Het beleid, dat door de politici wordt uitgestippeld en beslist, wordt uitgevoerd door de administratie. Om alle opdrachten - zoals het uitreiken van rijbewijzen, het onderhouden van straten, het ontwikkelen van een divers vrijetijdsaanbod, het opmaken van bouwvergunningen, het innen van belastingen, het waken over de openbare orde - en projecten - zoals de bouw van een gemeenteschool, de heraanleg van een dorpskern - in goede banen te leiden is een goed doordachte organisatie van de administratie nodig. 

De belangrijkse rollen en managementorganen worden hieronder toegelicht. Ook een vereenvoudigde weergave van de organisatiestructuur wordt voorgesteld. Tot slot wordt er een woordje uitleg gegeven over de missie en visie, die de drijfveer vormen van de hele groep Dilbeek. 

Managementorganen

Hoekstenen organisatie