Voorzitter OCMW

Print

De voorzitter leidt de activiteiten van het OCMW. 

De OCMW decreet kent de voorzitter o.a. de hiernavolgende bevoegdheden toe :

  • samenroepen van de raad, het vast bureau, en de bijzondere comités en vaststellen van de agenda
  • voorzitten van de raad, het vast bureau en de bijzondere comités
  • uitvoering van de genomen beslissingen
  • vertegenwoordigen van het OCMW in gerechtelijke en buitengerechtelijke handelingen
  • het ondertekenen, samen met de secretaris, van alle uitgaande stukken
  • het voorafgaand onderzoek van de zaken die ter beslissing worden voorgelegd
  • het, binnen bepaalde grenzen, beslissen tot dringende hulpverlening

De voorzitter van het OCMW Dilbeek maakt tevens deel uit van het college van burgemeester en schepenen.