Vast Bureau

Print

Het vast bureau is bevoegd voor het dagelijks bestuur en kan beslissingen nemen met betrekking tot personeelsaangelegenheden, bestellingen, interne werking, verhuring van gronden,...

Het bureau vergadert tweemaal per maand. Deze vergaderingen zijn niet openbaar.

Het vast bureau van het centrum is samengesteld uit de voorzitter en 3 raadsleden.
 

Samenstelling