Regelgeving voor het ocmw-bestuur

Print

Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn is georganiseerd volgens de bepalingen die zijn uitgeschreven in het Vlaams ocmw-decreet. Het ocmw-bestuur van Dilbeek hanteert, net zoals het gemeentebestuur, een eigen huishoudelijk reglement en een deontologische code voor mandatarissen.