Bijzondere comités

Print

De raad voor maatschappelijk welzijn heeft, met het oog op een vlotte werking van het ocmw, volgende bestuursorganen opgericht en samengesteld: