OCMW-bestuur

Print

In elke gemeente of stad vindt u een OCMW of voluit 'openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn'. 

Het OCMW heeft een sociale opdracht, namelijk ervoor zorgen dat de inwoners van de gemeente kunnen beschikken over hun sociale grondrechten inzake gezondheidszorg, huisvesting, financiële middelen enz. Het OCMW is een openbaar bestuur dat, zoals het gemeentebestuur, wordt geleid door verkozen mandatarissen. Hieronder vindt u meer informatie over de beleidsorganen van het OCMW. 

Bestuursorganen

Bestuursdocumenten