Voorstellen van burgers

Print

Recht om een voorstel in te dienen

Inwoners kunnen verzoeken om voorstellen en vragen over de gemeentelijke beleidsvoering en dienstverlening op de agenda van de gemeenteraad in te schrijven. De initiatiefnemers omschrijven hun voorstellen en vragen in een gemotiveerde nota en komen dit toelichten in de gemeenteraad. Ze voegen bij die nota eventueel alle nuttige stukken die de gemeenteraad kunnen voorlichten. 

Het verzoek moet worden gesteund door ten minste 1 % van het aantal inwoners ouder dan 16 jaar.

Hoe een voorstel indienen?

Het verzoek wordt ingediend met een formulier, dat de gemeente ter beschikking stelt, en wordt met een aangetekende brief gestuurd aan de gemeente. Het moet de naam, voornamen, geboortedatum en woonplaats vermelden van iedereen die het verzoekschrift ondertekend heeft.

Termijn

Het verzoek moet minstens 20 dagen voor de dag van de vergadering van de gemeenteraad bij het college van burgemeester en schepenen ingediend zijn om in de eerstvolgende gemeenteraad te kunnen worden behandeld, zo niet wordt het verzoek behandeld op de daaropvolgende vergadering van de raad.

Document