Regelgeving voor het gemeentebestuur

Print

Elk lokaal bestuur in Vlaanderen is georganiseerd volgens de principes van het Vlaams Gemeentedecreet. Daarnaast heeft gemeente Dilbeek ook andere richtlijnen uitgeschreven om een optimale werking te regelen. Twee belangrijke stukken zijn de deontologische code voor mandatarissen (gecoördineerde versie werd door de gemeenteraad goedgekeurd op 26 april 2013) en het huishoudelijk reglement (gecoördineerde versie werd door de gemeenteraad goedgekeurd op 16 december 2014).