Commissie gebiedsgebonden materies

Print

De commissie gebiedsgebonden materies behandelt dossiers rond bijvoorbeeld openbare werken, mobiliteit, ruimtelijke ordening of patrimonium. 

Samenstelling

Zittingen

  • 5 februari 2019
  • 21 mei 2019
  • 17 september 2019

De zittingen gaan door in het gemeentehuis-kasteel: Gemeenteplein 1 te 1700 Dilbeek.

Agenda en verslag