Agenda en verslagen

Print

De voorzitter van de gemeenteraad roept de raad bijeen en stelt de agenda van de vergadering op. De agenda bevat de punten die door het college van burgemeester en schepenen werden voorbereid. De agenda wordt 8 dagen voor de dag van de zitting overgemaakt aan de gemeenteraadsleden. De raadsleden kunnen vanaf dat moment de dossiers inkijken. Uiterlijk 5 dagen voor de vergadering kunnen raadsleden een punt toevoegen aan de agenda.

Acht dagen voor de vergadering wordt de agenda openbaar gemaakt. Dit document omvat de agendapunten waarover de raadsleden een beslissing zullen nemen. De voorgestelde beslissingen, die in dit document staan, zijn dus nog niet door de raad aangenomen. Pas in het ontwerpverslag zal de uiteindelijke beslissing te lezen zijn. 

Agenda

Verslagen