College van burgemeester en schepenen

Print

Het college van burgemeester en schepenen is belast met het dagelijks bestuur van de gemeente en de uitvoering van de gemeenteraadsbesluiten. Het college vergadert elke maandag en behandelt de vele uiteenlopende problemen en knelpunten die in de loop van de vorige weken zijn gerezen. Beslissingen worden collegiaal genomen, wat betekent dat alle collegeleden achter de beslissing staan en onderlinge onenigheden zijn uitgeklaard. 

Het college bestaat uit de burgemeester, die het voorzitterschap waarneemt, 7 schepenen, de OCMW-voorzitter en de algemeen directeur. De algemeen directeur is belast met het opstellen van de notulen en, als hoofd van het gemeentepersoneel, er voor zorgt dat de gemeentediensten de getroffen beslissingen uitvoeren.

De vergaderingen van het schepencollege zijn niet openbaar. Bijgevolg worden de agenda en de verslagen niet op de website gepubliceerd. 
 

Samenstelling