Beleid

Print

Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, dat intussen voor het grootste gedeelte van kracht geworden is, heeft voor de gemeentebesturen een heleboel wijzigingen met zich meegebracht.  

Eén van deze wijzigingen is dat voor de hele legislatuur het beleid moet gevoerd worden aan de hand van een strategisch en financieel meerjarenplan. Uit dit plan vloeien dan de jaarlijkse actieplannen en budgetten voort.

Daarnaast hebben verschillende gemeentelijke diensten, omwille van specifieke decreten, ook een eigen sectoraal beleidsplan opgesteld.