Gemeentebestuur

Print

De gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen en de burgemeester stippelen het beleid uit. Zij nemen beslissingen, bepalen de accenten en denken na over de toekomst van de gemeente. De raadsleden, schepenen en de burgemeester zetelen voor een periode van 6 jaar. Om de 6 jaar vinden er gemeentelijke verkiezingen plaats. De resultaten van de verkiezing bepalen de samenstelling van de gemeenteraad en het college. Na onderhandelingen tussen de verschillende verkozenen wordt bepaald wie het ambt van burgemeester en een schepenambt zal bekleden. 

Hoe de huidige bestuursorganen samengesteld zijn, kunt u hieronder nakijken. Ook de belangrijkste bestuursdocumenten kan u hieronder raadplegen. 

Bestuursorganen

Bestuursdocumenten