Gemeentebestuur

Print

Vernieuwde organisatie in 2019

2019 is een kantelmoment voor lokale besturen. Het Decreet Lokaal Bestuur maakt immers vanaf 1 januari een geïntegreerde werking van gemeente en OCMW verplicht, zowel op ambtelijk als op politiek vlak. Federale wetgeving verhindert een volledige juridische integratie, maar in de praktijk zal u daar weinig van merken.

  • GEMEENTERAAD = RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
  • COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN = VAST BUREAU
  • 1 MANAGEMENTTEAM – 1 ALGEMEEN DIRECTEUR – 1 FINANCIEEL DIRECTEUR

De politieke organen van gemeente en OCMW, waarvoor u op 14 oktober naar de stembus ging, zijn volledig identiek. De rol van voorzitter van het OCMW is vervat in die van burgemeester. Er is één algemeen directeur, één financieel directeur en één managementteam voor beide organisaties.

Dilbeek heeft hierop geanticipeerd en heeft alvast de werking van gemeente en OCMW geïntegreerd in de stroom Welzijn.

Groep Dilbeek

Maar Dilbeek gaat ook verder. Het concept GROEP DILBEEK werd gelanceerd. Hier maken alle lokale overheidspartners deel van uit die, zoals de wetgeving stelt, “taken van gemeentelijk belang” uitvoeren. Politieke afgevaardigden bewaken de coherentie in het beleid in alle entiteiten van de Groep. Het managementteam doet hetzelfde op organisatorisch vlak.

GROEP DILBEEK

Gemeente

OCMW

EVA-vzw Cultuur&Samenleven

EVA-vzw Sport&Gezondheid

EVA-vzw Kinderopvang Dilbeek

Eén missie, één beleidsplan, dezelfde bedrijfswaarden. Alle neuzen van de Groep in de richting van een beter Dilbeek. Aan die weg timmeren we nog elke dag.

Bestuursorganen

De gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen en de burgemeester stippelen het beleid uit. Zij nemen beslissingen, bepalen de accenten en denken na over de toekomst van de gemeente. De raadsleden, schepenen en de burgemeester zetelen voor een periode van 6 jaar. Om de 6 jaar vinden er gemeentelijke verkiezingen plaats. De resultaten van de verkiezing bepalen de samenstelling van de gemeenteraad en het college. Na onderhandelingen tussen de verschillende verkozenen wordt bepaald wie het ambt van burgemeester en een schepenambt zal bekleden. 

Hoe de huidige bestuursorganen samengesteld zijn, kunt u hieronder nakijken. Ook de belangrijkste bestuursdocumenten kan u hieronder raadplegen. 

Bestuursdocumenten