Stedenbouwkundige vergunning

Print

Wat

Als u werken uitvoert in het Vlaamse Gewest, is de algemene regel dat u een stedenbouwkundige vergunning aanvraagt. U hebt dus o.a. een vergunning nodig als u gaat

 • bouwen
 • verbouwen
 • slopen
 • graven
 • bomen vellen
 • reclameborden en afsluitingen plaatsen
 • ...

Op 23 februari 2017 werden de stedenbouwkundige vergunning, de verkavelingsvergunning en de milieuvergunning samengevoegd tot de 'omgevingsvergunning'. Naast de Vlaamse overheid en de provincies zijn zes Vlaamse gemeenten al gestart met die omgevingsvergunning: Beersel, Diest, Dilsen-Stokkem, Herstappe, Langemark-Poelkapelle en Staden. De andere gemeenten kunnen nog uitstel krijgen tot 1 juni 2017.

Voorwaarden

Op de website ruimtevlaanderen.be kunt u nagaan of u een vergunning nodig hebt.

Voor sommige werken volstaat een melding of geldt een vrijstelling.

Om zeker te zijn, neemt u best altijd vooraf contact op met uw gemeente.

Procedure

In het omgevingsloket kunt u als burger (bouwheer) of als architect stedenbouwkundige vergunning aanvragen of een melding maken. Om in te loggen hebt u een elektronische identiteitskaart (eID), de juiste software en een kaartlezer nodig. U kunt ook gebruik maken van een federaal token.

Er zijn ook nog steeds formulieren beschikbaar voor wie dat wenst.

 

Uitzonderingen

Voor een aantal kleine werken is geen stedenbouwkundige vergunning nodig of volstaat een melding bij uw gemeente.

In beide gevallen mogen de werken echter niet strijdig zijn met bv.:

 • stedenbouwkundige verordeningen of verkavelingsverordeningen
 • ruimtelijke uitvoeringsplannen
 • bijzondere plannen van aanleg
 • voorschriften van verkavelingsvergunningen
 • regelgeving over monumenten en landschappen
 • ...

Regelgeving

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.