eID verloren of gestolen?

Print

Wat

Voor Belgen:

Bij verlies van uw identiteitskaart, moet u dit zo snel mogelijk melden bij de dienst burgerzaken of bij de politie of bij de Helpdesk (02 518 21 17). Buiten de diensturen is Doc Stop steeds bereikbaar op het nummer 00800 2123 2123 of +32 2 518 2123.

Bij diefstal van uw identiteitskaart moet u zo snel mogelijk Doc Stop verwittigen op het nummer 00800 2123 2123 of +32 2 518 2123.​ De aangifte bij Doc Stop leidt tot onmiddellijke schorsing van de elektronische functie om misbruik van uw identiteitskaart te voorkomen.

Uiterlijk de tweede werkdag na aangifte van verlies, diefstal of vernietiging van de kaart moet u zich aanbieden aan de loketten van de dienst burgerzaken om de kaart te vervangen.

Voor vreemdelingen:

Bij verlies of diefstal van uw elektronische vreemdelingenkaart, moet u zo snel mogelijk aangifte doen bij de politie en Doc Stop verwittigen op het nummer 00800 2123 2123 of +32 2 518 2123.

Bedrag

Betalen aan het loket kan enkel met bankkaart. Cash geld wordt niet aanvaard.

  • 21 euro voor de vervanging van een elektronische identiteitskaart.
  • 23 euro voor de vervanging van een biometrische vreemdelingenkaart.