eID verloren of gestolen?

Print

Identiteitskaart verloren of gestolen?

Wat

Voor Belgen:

Bij verlies van uw identiteitskaart, moet u dit zo snel mogelijk melden bij de dienst burgerzaken of bij de politie of bij de Helpdesk (02 518 21 17). Buiten de diensturen is Doc Stop steeds bereikbaar op het nummer 00800 2123 2123 of +32 2 518 2123.

Bij diefstal van uw identiteitskaart moet u zo snel mogelijk Doc Stop verwittigen op het nummer 00800 2123 2123 of +32 2 518 2123.​ De aangifte bij Doc Stop leidt tot onmiddellijke schorsing van de elektronische functie om misbruik van uw identiteitskaart te voorkomen.

Als u uw identiteitskaart binnen de 7 dagen terugvindt, kom dan met de kaart langs op de dienst burgerzaken of bel naar 00800 2123 2123 of +32 2 518 2123. De kaart kan dan opnieuw geactiveerd worden. Na 7 dagen is de annulatie definitief.

Voor vreemdelingen:

Bij verlies of diefstal van uw elektronische vreemdelingenkaart, moet u zo snel mogelijk aangifte doen bij de politie en Doc Stop verwittigen op het nummer 00800 2123 2123 of +32 2 518 2123.

Bedrag

  • 21 euro voor de vervanging van een elektronische identiteitskaart.
  • 23 euro voor de vervanging van een biometrische vreemdelingenkaart.