normale lettergroottegrotere lettergroottegrootste lettergrootte

Dilbeek

Gemeentehuis – Kasteel de Viron  

Architect Jean-Pierre Cluysenaar (1811 – 1880) ontwerpt het kasteel in 1862 voor baron Théodore de Viron.
Dit gebouw met overheersende verticale lijnen, valt op door zijn speelse, sprookjesachtige voorkomen.  Rode baksteen, blauwe hardsteen en witte zandsteen accentueren het schilderachtige karakter.
De vier uitspringende hoektorens met opvallende peervormige bekroningen, geven het gebouw   een indrukwekkend karakter.
Volgens de overlevering heeft de architect de volledige jaarkalender in het kasteel geïntegreerd.
In 1923 wordt het ons “kasteelgemeentehuis”. In 1990 werd het als monument beschermd.

 

Koetshuis

Architect Jean-Pierre Cluysenaar ( 1811-1880) ontwerpt het koetshuis met paardenstallen in 1851 voor baron Guillaume de Viron.
Het functionele gebouw in eclectische stijl vertoont een zekere gelijkenis met het station van Aalst van dezelfde architect.
Het complex is eigendom van de gemeente en sinds 1990 een beschermd monument .

 

Kasteelhoeve - Laiterie

Architect Jean-Pierre Cluysenaar (1811-1880)   ontwerpt de kasteelhoeve, "Laiterie van Sint-Alena”, voor baron Théodore de Viron. De poorttoren vermeldt het jaartal 1889.
De voorgevel met kunstige spietorentjes, blindboogjes en neoromaanse ramen   biedt de kasteelbewoners een mooi uitzicht.   De langschuur bevat een oudere kern in eiken vakwerk.
Het complex, eigendom van de gemeente,  is beschermd monument sinds 1990.

 

IJskelder

De ijskelder, in 1862 gebouwd door architect Jean-Pierre Cluysenaar, hoort bij het kasteel van baron   Théodore de Viron, het huidige gemeentehuis.
IJs, gehakt uit de nabijgelegen vijver, werd erin bewaard.
De in vergetelheid geraakte ijskelder wordt bij graafwerken toevallig herontdekt en is sinds 1989 weer toegankelijk voor het publiek.
In de winter biedt hij nu een veilig en droog onderkomen voor enkele vleermuizen.

 

Spaans Huis  

Bronnen vermelden omstreeks 1550 een (lemen) hofstede op " 't Overbeke ".
Bronnen uit 1707 vermelden een "van steen" verbouwd huis verkocht   als "een hoffstadt metten huysen … gelegen nu genomt Spaignien".
Het goed komt in 1862 in het bezit van Théodore de Viron, vervolgens in 1903 van de familie De Meuter.
Sinds 1979 is het beschermd om zijn historische waarde.

Sint-Alenatoren

De legende vertelt dat Sint-Alena, dochter van de Frankische vorst Levold, hier einde 7de eeuw woont.   Van de vijf torens van de oorspronkelijke stenen waterburcht uit de 14de eeuw rest alleen nog deze Sint-Alenatoren.
Eén van de eerste bewoners is de familie de Heetvelde. Na de brand van 1695 wordt het kasteel heropgebouwd door de familie Malo.
In 1804 koopt baron Jean-Bernard de Viron het kasteel. Zijn zoon Guillaume laat de stallen optrekken in neogotische stijl.

Achter het gemeentehuis van Dilbeek bevindt zich op het eiland in de vijver de Sint-Alena Toren, beschermd als dorpsgezicht. De toren is bereikbaar via het Sint-Alena Brugje. Het brugje lag er de laatste jaren verwaarloosd bij en moest zelfs ondersteund worden.
Het Regionaal Landschap besloot om het bedreigde brugje te restaureren samen met vzw Dilbeeks Erfgoed en met de subsidies voor de landschapsteams (via de Vlaamse Gemeenschap - Afdeling Monumenten en Landschappen). Daarvoor nam het een kunstsmid onder de arm.

Sint-Ambrosiuskerk

Gotische kerk, opgetrokken in kalkzandsteen uit de omgeving, onder meer uit de nabijgelegen Wolfsputten.
De oorspronkelijke stenen zijn, na verschillende   restauraties in   de 20ste eeuw, alleen nog zichtbaar binnen in de kerk.
De vierkante toren en de bijgebouwen dateren uit de 13de eeuw, het basilicale schip, het transept en het koor uit de 15de eeuw. De sacristieën en de doopkapel worden in 1908 bijgebouwd.
De kerk is beschermd monument sinds 1938.

Neerhof

Het Neerhof, een vierkantshoeve, wordt reeds in 1217 als eigendom van de abdij van Vorst vermeld. Het boerenhuis dateert uit 1740.   Het telt zeven traveeën en heeft een leien dak. De stallen en schuren rondom de binnnenkoer zijn met Vlaamse pannen afgedekt. De grote schuur bevat nog een oude kern in vakwerk- en leembouw.
Het Neerhof is eigendom van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en werd in 1979 gerestaureerd en ingericht als gezins- en jeugdboerderij.
Beschermd sinds 1975,  is het één van de weinige beschermde hoeven die nu nog een landbouwfunctie vervult.

Contact

Jacinta, Van de Pontseele
Tel.: 02 451 69 30

Documenten

Download Sint-Ambrosiuskerk Sint-Ambrosiuskerk
-34.29k
Download Gravenhuis Gravenhuis
-24.79k
Download Hof te Elegem Hof te Elegem
-18.33k
Download De ijskelder De ijskelder
-29.94k
Download De Laiterie De Laiterie
-34.38k
Download Het Neerhof Het Neerhof
-31.81k
Download Kasteel de Viron Kasteel de Viron
-33.52k
Laatste wijziging: 25/04/2013
Gemeente Dilbeek
Gemeenteplein 1
1700 Dilbeek
Tel 02/451.68.00
E-mail: dilbeek@dilbeek.be
Copyright © 2006-2014 Dilbeek
 
Volg ons op:
Facebook
Twitter