normale lettergroottegrotere lettergroottegrootste lettergrootte

Wat bij verhuis?

Ik ga verhuizen. Wat moet ik melden aan mijn energieleverancier?

 

Als u verhuist, brengt u uw elektriciteits- en aardgasleverancier zo snel mogelijk op de hoogte van de verhuisdatum en uw nieuwe adres. Zorg ervoor dat u dit adres zo volledig en correct mogelijk doorgeeft (eventueel ook busnummer of appartementsnummer vermelden). Informeer bij uw leverancier of hij eventueel speciale formulieren heeft die u bij verhuis moet invullen.

 

Oude woning

Noteer de meterstand(en) van de oude woning, liefst op een tijdstip zo dicht mogelijk bij de effectieve verhuis. Noteer het EAN-nummer (vindt u op uw facturen) en per meter het identificatienummer van de meter (vindt u op de meter) alsook de meterstand(en). Laat dit mee ondertekenen door de nieuwe bewoner van de woning. Voor aardgas heeft u meestal slechts één meter, voor elektriciteit kunnen dit er meerdere zijn (dagverbruik, nachtverbruik, exclusief nachtverbruik).

Door de meterstand(en) te laten ondertekenen door beide partijen, kunt u discussies achteraf over de toe te passen meterstand vermijden.

 

Nieuwe woning

Vraag indien mogelijk het (de) EAN-nummer(s) van de elektriciteits- en/of aardgasaansluiting van uw nieuwe woonplaats aan de vorige bewoner. Deze staan vermeld op zijn elektriciteits- en/of aardgasfactuur.

Noteer de meterstand(en) op een tijdstip zo dicht mogelijk bij de effectieve verhuis met vermelding van de identificatienummers van de meters. Laat dit mee ondertekenen door de vertrekkende bewoner van de woning om discussies over de toe te passen meterstand te vermijden.

 

Indien u al deze gegevens tijdig doorgeeft, zal uw leverancier ervoor zorgen dat u vanaf het moment van uw verhuis, een elektriciteits- en aardgasfactuur ontvangt op uw nieuwe adres. U krijgt nog wel een afrekeningfactuur voor uw oude woning (op uw nieuwe adres).

 

Moet ik een contract afsluiten met een nieuwe leverancier als ik verhuis?

Neen. Uw elektriciteits- en aardgasleverancier zal u ook in uw nieuwe woning van elektriciteit en/of aardgas voorzien. In enkele gevallen kan dit om technische redenen niet mogelijk zijn.

 

Indien u tot nu toe nog geen contract met een leverancier had (bv. omdat u inwoonde bij uw ouders, maar nu alleen gaat wonen), dient u wel een leveringscontract af te sluiten.

 

Ik ben eigenaar van een verhuurde woning. Mijn huurder vertrekt en ik heb nog geen nieuwe huurder gevonden. Wat nu?

De meeste leveranciers bieden een “leegstandscontract” of “leegstandstarief” aan. Meestal is dit een gewoon elektriciteitscontract waarbij er een lager voorschotbedrag wordt gevraagd. Stap dus naar een elektriciteitsleverancier om hierover meer informatie te vragen.

Eventueel kunt u ook de energietoevoer volledig laten afsluiten.

Wat met kabeldistributie en watervoorziening?

De vrijmaking van de elektriciteits- en gasmarkt heeft geen gevolgen voor de kabeldistributie en watervoorziening. Uw huidige kabelmaatschappij en watermaatschappij blijven hiervoor instaan.

 

In sommige netgebieden kan de aanrekening van de kabeldistributie op uw elektriciteits- en/of aardgasrekening staan. Dit is het geval indien de kabel- en/of watermaatschappij aan de leverancier vraagt om de facturatie hiervan te doen. In gemengd netgebied gebeurt de facturatie van de kabelactiviteiten door Mixt-ICS/Telenet.

Nog vragen?

Hebt u nog vragen over de vrijgemaakte energiemarkt, dan kunt u steeds terecht op de website van de VREG (www.vreg.be). U kunt de VREG ook telefonisch bereiken op het telefoonnummer 02 553 13 53 of via info(at)vreg.be.

Laatste wijziging: 19/11/2013
Gemeente Dilbeek
Gemeenteplein 1
1700 Dilbeek
Tel 02/451.68.00
E-mail: dilbeek@dilbeek.be
Copyright © 2006-2014 Dilbeek
 
Volg ons op:
Facebook
Twitter